Välkommen till årsmöte! 

Tid: 5 Mars 2022 kl. 10:00.

Plats: Digitalt, länk: https://liu-se.zoom.us/j/62071968207

Pandemi till trots så har den nationella styrelsen, men även de lokala föreningarna blomstrat som maskros i betong. I styrelsen har det under året bubblat av idéer och ambitioner för att bygga ut samt förbättra vår förening – och så vill vi fortsätta framöver! Vill du vara med? Hjärtligt välkomna till SWESEMjr’s årsmöte 2022 där vi väljer in vår nya styrelse!

Sektionens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlem har vid årsmöte rösträtt och rätt att till valberedningen nominera kandidater till förtroendeposter. Till styrelseposter kan den väljas som vid vid valtillfället uppfyller kraven för medlemskap inom SWESEMjr. Styrelsen utgörs av maximalt 12 personer och väljs på förslag från valberedningen.

Nedan finner du dagordning, ansökan till styrelsen och förslag till stadgeändring! Ansökan till styrelsen ligger även under rubriken “styrelse”, det är samma formulär så du behöver enbart fylla i ett av dem.

Varför ska man söka till den nationella styrelsen?

 • Vara med och utveckla styrelsens arbete, driva projekt och frågor som du intresseras extra av.
 • Möjlighet att engagera sig i en växande förening med potential att påverka vår verksamhet nationellt men även hur akutsjukvård ska integreras i grundutbildningen i framtiden.
 • Vara med i framkant av Sveriges yngsta specialitet, Akutsjukvård.
 • Knyta kontakter med andra akutsjukvårdsintresserade studenter/underläkare i hela Sverige, men även med Sveriges akutläkarkår.
 • Få ett fint tillägg till ditt CV.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av kallelse
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens årberättelse jämte kassörens redovisning
 8. Ansvarsfrihet
 9. Val av ordförande
 10. Val av sekreterare
 11. Val av kassör
 12. Val av övrig styrelse
 13. Val av valberedning
 14. Förslag till stadgeändring
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Ansökan till styrelsepost i nationella styrelsen

Ange även om du ej är medlem i nuläget.
Här får du motivera din ansökan, ange referenser och meriter både inom och utanför SWESEMjr-verksamheten.

Stadgeändringsförslag

Under året har styrelsen gått igenom och skrivit ett förslag till uppdaterade stadgar för sektionen. Förslaget har granskats av SWESEMs styrelse och 2022-02-04 bekräftats godkänt som förslag till årsmötet.

Stadgeändringsförslag årsmöte 2022