FOAM v 38 – Blodgas!

FOAM v 38 – Blodgas! Blodgasen är kanske ett av de mest klassiska labproverna som finns, och ändå är det är förvånansvärt lätt att kunskapen om hur det tas och …