FOAMkalendern #3 – Takykardi

Takykardi – Glöm inte att fråga patienten hur den mår. Rättelse. I en tidigare version av inlägget var rutorna i diagrammet nedan för ‘breda qrs’: ‘regelbundet’ och ‘oregelbundet’ förväxlade. detta …