FOAMkalendern#23 – Case: Svår luftväg

Dags för adventscase. Denna fallbeskrivning bygger vidare på gårdagens lucka om luftvägshantering. Anamnes: Man 70 år, tidigare frisk, röker ej, obesitas, inga mediciner. Vaknar upp på natten med andningssvårigheter. Ringer 112 …

FOAMkalendern #11 – Penetrerande nackskador

PENETRERANDE NACKSADOR. OVANLIGT, MEN LIVSFARLIGT. Bland patienter med penetrerande nackskador är dödligheten hög. Det som vanligen dödar är ofri luftväg eller blödningschock. Två urakuta problem som vid förekomst måste åtgärdas …

FOAMkalendern #4 – Pneumothorax

Doktor Blund är en bra och trevlig podcast med Narkosläkare Anders Sillén. I Avsnittet om pneumothorax går han bland annat igenom: Spontan, iatrogen och traumatisk pneumothorax Aspiration av spontan pneumothorax …