FOAMkalendern #11 – Penetrerande nackskador

PENETRERANDE NACKSADOR. OVANLIGT, MEN LIVSFARLIGT. Bland patienter med penetrerande nackskador är dödligheten hög. Det som vanligen dödar är ofri luftväg eller blödningschock. Två urakuta problem som vid förekomst måste åtgärdas …

FOAMkalendern #8 – Cauda Equina Syndrom

Intro När en akut atraumatisk ländryggs/bensmärta kommer in på ortopedakuten är det viktigaste av allt att kunna utesluta en snabbt påkommen förträngning av spinalkanalen som leder till känselbortfall i “ridbyxeområdet” …

FOAMkalendern #6 – Anafylaxi

Larmtelefonen ringer, du springer till akutrummet. 19 årig kvinna stucken av bi, andningssvårigheter, adrenalinpenna x1 utan effekt, beräknad ankomst om 3 min. Vad är din plan? Anafylaxi, livshotande men högst …