FOAMkalendern #11 – Penetrerande nackskador

PENETRERANDE NACKSADOR.

OVANLIGT, MEN LIVSFARLIGT.

Bland patienter med penetrerande nackskador är dödligheten hög. Det som vanligen dödar är ofri luftväg eller blödningschock. Två urakuta problem som vid förekomst måste åtgärdas snarast möjligt.

I detta 21 minuter långa klipp presenterar Martin P Griffiths en praktisk guide för handläggning av penetrerande nackskador. Fokus ligger på den initiala handläggningen.

#Sammanfattning

 • Säkra luftväg. Överväg intubering vid svårare skador. Kirurgisk luftväg i beredskap.
 • Kontrollera blödning: Direkt tryck. Foley-kateter kan användas för att tamponera svåråtkomliga blödningar.
 • Når skadan in till platysma? Om nej: sy ihop! Om ja: vidare åtgärder. (Säkert lättare sagt än gjort)
 • Nackkrage ska bara sitta kvar vid samtidigt neurologiskt bortfall.
  Tamponering med Foley-kateter

   

 • Re-evaluera luftväg: Vid sjunkande allmäntillstånd, expanderande hematom, direkt laryngotrakealt trauma, hypoventilation eller hypoxi -> Kirurgisk luftväg utan fördröjning (som alltså ska vara i beredskap).
 • ”Hard signs”: Aktiv blödning, hemodynamisk påverkan, expanderande hematom, hemoptys, hematemes eller bubblande såröppning kräver direkt kirurgisk åtgärd.
 • ”Soft signs”: Patient med venös sivande blödning, icke-expanderande hematom, hemoptys (Alltså både ett “soft” och ett “hard” sign. Här menas en mindre volym blod.), dysfoni, dysfagi eller subkutant emfysem kan observeras och genomgå CT om fortsatt stabil. CT är en bra metod för att identifiera skador på kärl, luftväg och esofagus. Detta för att sedan kunna planera vidare behandling.

Se flödesschemat nedan. Modern ”No zone” approach är vad som förespråkas i videon.

Disclaimer.

SWESEMjr är en fristående undersektion för studenter- och underläkare till SWESEM, svensk förening för akutsjukvård. Dessa inlägg är skrivna av föreningsmedlemmar. Åsikter tillhör den enskilde författaren och speglar ej nödvändigtvis SWESEMjr som förening. Vi modererar inläggen enligt bästa förmåga. Skulle ni hitta något avvikande eller felaktigt: var god och kontakta oss på swesemjr@gmail.com så tittar vi närmare på ärendet.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *