FOAMkalendern #14 – Akut ländryggsmärta

Ländryggssmärtor känns inte som det mest akuta i allmänhet, vem har inte haft ont i ryggen någon gång? Och vad ska akuten göra åt det?

Visserligen har ländryggsmärta till stor andel en benign anledning, som de flesta sökorsaker på akuten. Men bakom det besväret kan det gömma sig allt mellan ett rupterat aneurysm till cancer, så tänk alltid på de allvarliga diagnoserna. Dessutom får du kanske chansen att skriva en akut MR-remiss, och hur ofta får man den möjligheten?

TL;DR:

 • Om patienter upprepade gånger söker på grund av ryggsmärta, fundera en gång extra innan du skickar hem dem, smärta som inte ger sig borde oroa dig
 • Fråga inte patienter huruvida de har någon känsel över huvud taget, fråga om det känns annorlunda – inklämning kan gå med par- eller hypoestesier istället för anestesi
 • Infektioner – tänk riskfaktorer: immunsuppression (diabetes, hög ålder, kortison…), infektion i annan lokal, potentiell inkörsport?
 • Cauda equina syndrom: urinär/rektal/sexuell dysfunktion + ridbyxe- eller analanestesi, resurin är känsligt men ej specifikt
 • Ryggradsmetastaser: har patienten anamnes på tidigare cancer, oavsett om den anses vara botad eller ej, är nytillkommen ryggsmärta en metastas tills motsatsen är bevisad. Och överväg ett S-Ca om patienten har symptom på hypercalcemi
 • Vaskulära orsaker: abdominalt aorta aneurysm – historia av hypertension + pulsatil massa; epiduralt hematom – ingrepp i ryggraden, t.ex. en epiduralbedövning, eller antikoagulation; retroperitoneal blödning – koagulopatier, psoas sign, smärta som drar sig framåt

 

För att ni ska bli experter på ländryggsmärta, är dagens tips

Emergency Medicine Cases: Low Back Pain Emergencies

Om ni inte känner för två och en halv timme av podcast om ryggsmärta, så rekommenderar kan ni börja på 2:05:45, där sammanfattar de det viktigaste, och en av gästerna berättar om några av sina mest intressanta fall. Och sammanfattningen under avsnittet är guld värd.

Rule of 5’s:

5 diagnoser:

 1. Infektioner – osteomyelit, epidural abscess
 2. Fraktur – traumatisk eller patologisk
 3. Diskbråck med ryggmärgsinklämning
 4. Cancer som trycker på ryggmärgen
 5. Vaskulärt – läckande/rupterat AAA, retroperitoneal blödning, spinalt epiduralt hematom

5 frågor:

 1. Blås- eller tarmsymptom?
 2. Är patienten immunsupprimerad i någon form?
 3. Historia av eller andra symptom som tyder på cancer?
 4. Har patienten nyligen gjort några ingrepp i ryggraden?
 5. Har patienten någon form av koagulopati?

5 undersökningar att överväga:

 1. Perkussion av ryggradsutskotten
 2. Ridbyxeanestesi
 3. Sfinktrar – rektal ton och sensibilitet
 4. Feber
 5. Bilaterala progressiva eller multifokala neurologiska bortfallssymptom

5 tester att överväga:

 1. Resurin
 2. ESR/CRP
 3. Röntgen ryggrad
 4. Ultraljud för att utreda misstänkt AAA
 5. S-Ca om misstanke metastaser till kotor och symptom på hypercalcemi

Bra länkar:

UpToDate – Evaluation of low back pain in adults (kommer ni åt via universitetet)

Core EM om hur man handlägger smärta och om icke-traumatisk ländryggsmärta

Mer om ryggsmärta: CRACKCast, STEmlyn’s, ännu mer från CoreEM

Disclaimer:

SWESEMjr är en fristående undersektion för studenter- och underläkare till SWESEM, svensk förening för akutsjukvård. Dessa inlägg är skrivna av föreningsmedlemmar. Åsikter tillhör den enskilde författaren och speglar ej nödvändigtvis SWESEMjr som förening. Vi modererar inläggen enligt bästa förmåga. Skulle ni hitta något avvikande eller felaktigt: var god och kontakta oss på swesemjr@gmail.com så tittar vi närmare på ärendet.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *