FOAMkalendern #4 – Pneumothorax

Doktor Blund är en bra och trevlig podcast med Narkosläkare Anders Sillén. I Avsnittet om pneumothorax går han bland annat igenom:

  • Spontan, iatrogen och traumatisk pneumothorax
  • Aspiration av spontan pneumothorax
  • Konservativ behandling av pneumothorax

(Längd: 25 min)

http://www.doktorblund.se/15/

Spontan pneumothorax delas upp i primär och sekundär. Handläggning av dessa tillstånd kan ni se i flödesschemat nedan. Från British Thoracic Pleural Disease Guidelines 2010 översatt av Anders Sillén.

Vid primär pneumothorax där luftspalten överstiger 2 cm och inga andra komplicerande faktorer föreliggare kan man med fördel använda ett ”Tru-Close”-drän. Detta är ett fiffigt thoraxdränage med inbyggd backventil. Patienten kan efter 1 timma i horisontalläge och lägesbestämning med röntgen efter 2 timmar skickas hem (förutsatt att inga komplikationer uppstått). På dränagets utanpåliggande dosa finns ett membran som vid etablerat undertryck slutar att röra på sig vid in- och utandning. Poliklinisk kontroll efter 2-3 dygn och avlägsnande av drän efter 5-7 dygn. Nedan finner ni ett youtube-klipp där ett Tru-Close drän appliceras.

https://www.youtube.com/watch?v=7_X9PDctWh8

Disclaimer.

SWESEMjr är en fristående undersektion för studenter- och underläkare till SWESEM, svensk förening för akutsjukvård. Dessa inlägg är skrivna av föreningsmedlemmar. Åsikter tillhör den enskilde författaren och speglar ej nödvändigtvis SWESEMjr som förening. Vi modererar inläggen enligt bästa förmåga. Skulle ni hitta något avvikande eller felaktigt: var god och kontakta oss på swesemjr@gmail.com så tittar vi närmare på ärendet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *