FOAMkalendern #6 – Anafylaxi

Larmtelefonen ringer, du springer till akutrummet. 19 årig kvinna stucken av bi, andningssvårigheter, adrenalinpenna x1 utan effekt, beräknad ankomst om 3 min. Vad är din plan?

Anafylaxi, livshotande men högst behandlingsbart.

(från foamem.com)

 

SMACC, Social Media and Critical Care, är sannolikt världens mest moderna akutsjukvård-/intensivvårds konferens och hålls av de största profiler inom FOAMed. Alla spännande talks från SMACC finns på deras hemsida och Vimeo. Akutläkaren Daniel Carreras talk från DasSMACC 2017 illustrerar behandling och vanliga fel vid anafylaxi i ett lättsamt videospelsformat:

Take-home points:

 • I regel påverkan på minst två organsystem varav ett av dessa är luftväg, andning eller cirkulation. Ett undantag är dock isolerad hypotension. Skilj från vanlig allergisk reaktion.
 • Omedelbar åtgärd: 0,3-0,5 mg Adrenalin i.m. anterolateralt i låret. Är det någon läkemedelsdos du ska kunna på rak arm är det denna. Upprepa v.b. 50% behöver en andra dos i.m. adrenalin.
 • Vanligaste felet och dödsorsaken: Att Adrenalin inte ges.
 • Stoppa exponering: Lätt att glömma. Om läkemedel, stoppa infusionen. Om oralt allergen, skölj munnen med vatten.
 • Glöm ej bolus Ringer vid hypotension.
 • Ingen stress med steroider och antihistaminer: långsam effekt, ffa symptomlindring samt låg evidens.
 • Viktiga riskfaktorer för svår anafylaxi: Astma samt behandling med betablockerare.
 • Svår luftväg vid slemhinneödem. Ha max kompetens tillhanda om hotad luftväg. Beredskap för akut koniotomi om misslyckad intubation.
 • Refraktär anafylaktisk chock: I.v Adrenalin. Tillkalla narkos. Annan dos än i.m. Kolla koncentration noga + EKG övervakning.
 • Glukagon i.v. kan testas vid refraktär chock hos betablockerade patienter.
 • Två-puckligt förlopp sannolikt ovanligt.
 • Adrenalinpenna vid utskrivning!

 

Disclaimer.

SWESEMjr är en fristående undersektion för studenter- och underläkare till SWESEM, svensk förening för akutsjukvård. Dessa inlägg är skrivna av föreningsmedlemmar. Åsikter tillhör den enskilde författaren och speglar ej nödvändigtvis SWESEMjr som förening. Vi modererar inläggen enligt bästa förmåga. Skulle ni hitta något avvikande eller felaktigt: var god och kontakta oss på swesemjr@gmail.com så tittar vi närmare på ärendet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *