FOAMkalendern #19 – Hyperglykemi

DON’T EVER FORGET GLUCOSE

ABCDE känner vi alla till, men en av mina lärare på läkarprogrammet envisades med att lägga till F och G till algoritmen för att vi ALDRIG skulle glömma att ta glukos på åra patienter (Don´t Ever Forget Glucose). Det som vi oftast tänker på då, särskilt hos patienter med sänkt medvetande, är hypoglykemi. Det är dock även viktigt att tänka på att även en hyperglykemi med ketoacidos kan ge sänk medvetande. Generellt är hyperglykemi vanligt på en akutmottagning och de flesta är helt opåverkade av sitt höga socker, men sen finns det också de som upplever en ökad törst, större urinmängder, kraftlöshet, buksmärta, kräkningar och kanske till och med andningspåverkan eller sänk medvetande.

TÄNK: Kan patienten ha en diabetesketoacidos (DKA)?

Definitionsmässigt så föreligger DKA vid B-glukos >14 och B-ketoner >3. Blodgas är inte obligat för diagnos, men tas på (i princip) alla patienter för att kunna utvärdera grad av acidos och anjongap. pH ska enligt definitionen ligga <7,3.

Patienterna kan vara i alla åldrar, de kan ha en känd diabetes eller komma in med helt nydebuterad diabetes. De kan ha en infektion, hjärtinfarkt, de kan ha missat att ta sitt insulin eller ha en insulinpump som slutat fungera. De kan komma gående, stabila med normala vitalparametrar eller komma in med ambulans medvetslösa med cerebralt ödem.

Kort sagt så finns det en stor bredd i hur dessa patienter kan komma till akuten. Gemensamt är dock att de kommer att de har en insulinbrist och kommer behöva inneliggande vård och behandling. Efter att ha gått igenom otaliga behandlingsalgoritmer/minnesregler för DKA (ni ska självklart följa er lokala rutin för behandling) och tyckt att de alla verkat ganska krångliga, så har jag hittat ett sätt att tänka som är relativt enkelt och som gör att jag kommer ihåg det som är viktigt för samtliga dessa patienter. Denna minnesregel hittade jag i en av mina favoritpoddar, nämligen FOAMcast.

FOAMcast: BEHANDLA DKA MED DKA

Dehydrering

Kalium

Anjongap

Slutligen lägger de till ett extra A för “Address trigger”, dvs att behandla den utlösande orsaken till patientens DKA.

I podden, och bloggen som hör till, pratar de om mer exakt behandling och även hur man ska tänka kring övriga patienter med hyperglykemi samt de med den förrädiska diagnosen normoglykem ketoacidos, som kan ses hos patienter med DM2 och ffa de som behandlas med SGLT-2-hämmare.

Podden heter Hyperglycemia och är 21 minuter och väl värd att lyssna på. För full effekt kan man följa med i bloggtexten med samma namn.

Episode 29 – Hyperglycemia

DISCLAIMER

SWESEMjr är en fristående undersektion för studenter- och underläkare till SWESEM, svensk förening för akutsjukvård. Dessa inlägg är skrivna av föreningsmedlemmar. Åsikter tillhör den enskilde författaren och speglar ej nödvändigtvis SWESEMjr som förening. Vi modererar inläggen enligt bästa förmåga. Skulle ni hitta något avvikande eller felaktigt: var god och kontakta oss på swesemjr@gmail.com så tittar vi närmare på ärendet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *