FOAMkalendern # 22 – Hantera vägen till luft

HANTERA VÄGEN TILL LUFT

Bildresultat för intubation movie

(Chris Nickson, Twitter)

LUFTVÄGSHANTERING

“Får jag intubera?” är sannolikt den vanligaste frågan kandidater ställer på anestesiplaceringen. Men luftvägshantering är mer än att tuba folk. Har man en patient på akuten/avd med ofri luftväg handlar det oftast om att bibehålla oxygenering och ventilation i väntan på att narkos anländer. Dock är ju intubation så klart det roligaste i luftvägsarsenalen, så det lämnar vi inte oberört. Dagens lucka handlar om att bemästra A i ABCDE.

Kort och gott:

 • Basala luftvägsmanövrar som haklyft och käklyft i kombination med näskantarell/svalgtub räcker långt
 • Lättare medvetandesänkning → näskantarell. Tolereras bättre av halvvaken patient.
 • Djupare medvetandesänkning → svalgtub.  Tolereras sämre av halvvaken patient.
 • Svårt att maskventilera med en hand? Använd näskantarell och/eller svalgtub. Eller använd två händer och låt någon annan hålla blåsan.
 • För in laryngoskopbladet till höger om tungan och för undan tungan till vänster vid laryngoskopi.
 • Ta larynxmasken till räddning vid misslyckad intubation.
 • Om du misslyckas med något, gör inte om samma sak x flera utan ÄNDRA något.

MICU Airway Course är en mycket trevlig liten videoserie om luftvägshantering på Youtube. Fokus på det praktiska. Behandlar allt från käklyft till fiberoptisk intubation. Tar upp många vanliga nybörjarmisstag. Stundtals övertydlighet samt några dåliga skämt, men trots detta en riktigt bra ”grundkurs” .

 

Luftvägsbedömning

LEMON säger allt:

Bildresultat för airway evaluation lemons

Mallamapati Score, M i Lemons:

Bildresultat för Mallampati

 

Haklyft och käklyft

De enklaste luftvägsmanövrarna. Tänk på att ha fingrarna på käkbenet och inte på mjukdelar. Vid jaw thrust ska man föra underkäken framåt och skapa ett underbett. Använd jaw thrust utan nackextention om patienten har misstänkt nackskada eller nackkrage

Bildresultat för chin lift jaw thrust

 

Näskantarell och svalgtub

Utmärkta och enkla hjälpmedel. Näskantarellen tolereras bättre av lätt medvetandesänkta patienter med ofri luftväg, ex. en alkoholintox. En kontraindikation är skallskada med tanke på att detta kan innebära skallbasfraktur. I ovanliga fall har det hänt att näskantarellen mer eller mindre hamnar med spetsen i hjärnan. Svalgtuben kräver en djupare medvetandesänkt patient och kan utlösa en kräkreflex hos lätt medvetandesänkta patienter. Passar bättre till en skallskada som är djupt medvetslös i väntan på intubation.

 

Maskventilation

Sannolikt den mest värdefulla luftvägsfärdigheten att kunna. Rubens blåsa finns i regel i alla akutvagnar. Indikation för maskventilation är otillräcklig ventilation, dvs. uttalad bradypné eller apné. Använd CE-greppet (se nedan) och tänk på att ha fingrarna på käkbenet och inte på mjukdelar.  Om svårigheter, testa använda två händer och låt någon annan hålla blåsan. Eller använd näskantarell och/eller svalgtub.  Skägg och begränsad nackrörlighet försvårar maskventilation. Tänk på att luftvägen ej är skyddad och att man ska ventilera lugnt och fint. Risken är att man trycker ner luft i magsäcken får en aspiration som ett brev på posten.

Bildresultat för ce grip airway

 

 

Larynxmask

Används vid korta dagkirurgiska ingrepp på OP. Inom akutsjukvård/intensivvård är det ffa en tillfällig lösning som “rescue airway”, vilket möjliggör ventilation då man ej kan intubera. Vid hjärtstopp är det dock vanligt att ambulansen använder larynxmask. Kräver en medvetslös patient. Larynxmasken är tämligen lätt att använda, bara att glida in i svalget tills det tar stopp. Det finns specialvarianter som man kan fiberintubera igenom.

 

Förberedelser inför intubation

Ännu en minnesregel.

Bildresultat för SOAP me

 

Intubation

Slutligen intubation. Intubation har i princip två huvudindikationer:

 • Ofri luftväg: Anestesi eller annan medvetslöshet (övervägs senast vid RLS 4),  luftvägsobstruktion (aspiration, blod, epiglottit, abscess, slemhinneödem).
 • Respiratorisk insufficiens som kräver respiratorbehandling (hypoxi och/eller ventilationssvikt).

Positionering: Sniffing position och ear-to-sternal-notch.

Bildresultat för ear to sternal notchBildresultat för sniffing position for intubation

 

 

LARYNGOSKOPITIPS:

 • Akta tänderna.
 • För in laryngoskopbladet till längst till höger om tungan.
 • Avancera sakta.
 • Vad du ska se: uvula → epiglottis → stämband.
 • För undan tungan till vänster.
 • Får ner spetsen i vallecula.
 • Vrid inte bak laryngoskopet utan lyft framåt och uppåt.
 • Om larynxingången är för anterior, be någon trycka ner larynx utifrån.

https://i0.wp.com/airwayjedi.com/wp-content/uploads/2016/10/p7_21a_back-straight-blk.png?resize=584%2C675&ssl=1

För in tuben från höger. Om tuben inte går in efter larynxingången så har den fastnat på trakealringarna,  testa vrid tuben 90 grader åt höger eller vänster. För in den tills markeringen inte syns. Kolla avståndet till tandraden. Viktigt att hålla fast i tuben ordentligt tills den tejpats fast.

VERIFIERING AV TUBLÄCKAGE:
 • Imma på tuben.
 • Liksidiga andningsrörelser.
 • Liksidiga andningsljud.
 • End-tidalt CO2 – mest tillförlitligt.

 

 

Disclaimer.

SWESEMjr är en fristående undersektion för studenter- och underläkare till SWESEM, svensk förening för akutsjukvård. Dessa inlägg är skrivna av föreningsmedlemmar. Åsikter tillhör den enskilde författaren och speglar ej nödvändigtvis SWESEMjr som förening. Vi modererar inläggen enligt bästa förmåga. Skulle ni hitta något avvikande eller felaktigt: var god och kontakta oss på swesemjr@gmail.com så tittar vi närmare på ärendet.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *