Citerat från SWESEM.

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018. I den nya lagen har man till exempel skärpt kraven för hur företag/föreningar får behandla personuppgifter. För dig som medlem innebär detta en tryggare hantering av dina personuppgifter.
Som medlem har du rätt att känna till vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Nedan finns en förteckning av vad som lagras i vårt medlems-register. Vi inhämtar informationen i samband med ansökan om medlemskap i SWESEM, när du själv fyller i uppgifterna. Du kan när som helst begära ett registerutdrag. Data som lagras i medlemsregistret: Födelsedatum, Förnamn och efternamn, Adress: Gata/Box, Postnr, Postadress, E-post arbete/privat, den e-post som du själv registrerar, Telefonnummer, Arbetsplats, Medlemskap SLF (Svenska Läkarföreningen), Medlemskap SLS (Svenska läkaresällskapet), Angiven utbildningsnivå (ST-läkare, specialist, utbildare m.m.), Betald medlemsavgift samt datum för detta. Övrig information: SWESEM delar inte med sig av medlemsuppgifter till företag för reklam. SWESEM publicerar inte medlemsuppgifter på hemsidan förutom kontaktuppgifter till SWESEMs styrelse och utskott. Vi behåller dina uppgifter tills du har meddelat ditt utträde ur SWESEM, eller då medlemskapet automatiskt avslutas efter två påminnelser om utebliven betalning av medlemsavgift.

Läkarförbundet och Dataskyddsförordningen Informationsfolder