SWESEMjr Linköping

SWESEMjr Linköping, tidigare Akutsjukvårdsklubben, gick med i SWESEMjr-familjen under hösten 2017 och har fortsatt erbjuda studenter event i akut omhändertagande!

Initiativet togs av Frida Meyer, specialist i akutmedicin vid Linköpings Universitetssjukhus. Visionen är att erbjuda intresserade studenter möjlighet till att befästa och vidareutveckla kunskaper inom det akutmedicinska området.

Aktiviteterna sker ideellt som ett komplement till undervisningen läkarprogrammet erbjuder. Praktiska övningar på Clinicum blandas med teoretiska genomgångar.

Exempel på fortbildningsområden är differentialdiagnostik på akuten, tolkning av EKG och blodgas, det akuta omhändertagandet med scenarioträning enligt ABCDE och grundläggande undervisning i akut ultraljud.

Har du förslag på områden du gärna skulle få praktisk eller teoretisk undervisning i? Vill du engagera dig?

Hör av dig till:

  • Lovisa Wennerström (lovwe427@student.liu.se)
  • Lisa Björn (lisli803@student.liu.se)

Gå gärna med i vår Facebook-grupp för mer information!

Bli trygg med akut omhändertagande.
Gå med i SWESEMjr!

Gå med nu