SWESEMjr Linköping/Norrköping/Jönköping/Kalmar

SWESEMjr Linköping, tidigare Akutsjukvårdsklubben, gick med i SWESEMjr-familjen under hösten 2017 och har fortsatt erbjuda studenter event i akut omhändertagande!

Initiativet togs av Frida Meyer, specialist i akutmedicin vid Linköpings Universitetssjukhus. Visionen är att erbjuda intresserade studenter möjlighet till att befästa och vidareutveckla kunskaper inom det akutmedicinska området.

Under åren har lokala grupper etablerats på LiUs fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet, och planen är att det från och med 2021 ska det finnas officiella självständiga styrelser i Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar.

 

Har du förslag på områden du gärna skulle få praktisk eller teoretisk undervisning i? Vill du engagera dig?

Hör av dig till:

  • Insert mailaddress

Gå gärna med i Linköpings Facebook-grupp för mer information!

Bli trygg med akut omhändertagande.
Gå med i SWESEMjr!

Gå med nu