Extrainsatt årsmöte

 

 

Kära medlemmar!

Under ordinarie årsmötet 27/3 tillsattes majoriteten av de styrelseposter som var vakanta och den nya entusiastiska styrelsen kommer att presentera sig inom kort. I väntan på detta kallar vi till ett extrainsatt årsmöte då vi sett över stadgarna och har förslag på hur dessa kan ändras till föreningens fördel. Har du inte fått kallelse till årsmötet eller önskar du få ett ytterligare utskick inklusive stadgeändringsförslag? Hör av dig till swesemjr@gmail.com.

 

Officiell inbjudan till extrainsatt årsmöte

24:e april kl 10.00 blir det extrainsatt årsmöte och alla våra medlemmar är välkomna att rösta kring de nya stadgeförslagen.

 

preliminär dagordning

− Mötets öppnande

− Godkännande av kallelse

− Val av mötesordförande

− Val av mötessekreterare

− Val av två justerare

− Godkännande av dagordning

− Utökning och val av övriga styrelseledamöter

− Behandling av styrelsens förslag, inkomna motioner och förslag till stadgeändringar

− Övriga frågor

− Mötets avslutande

 

 

Det extrainsatta årsmötet kommer att ske via zoom. för länk: se swesemjr’s facebook-sida.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *