News

Kniv- och skottskador på akuten

Vad gör du när du står på Akuten och får larm om en skottskada? Hur handlägger du en patient som har en kniv i magen? Är du redo för en …

Veckans FOAM #5 – StEmlyn’s

St.Emlyn’s EMERGENCY MEDICINE #FOAMED Jag har fått äran att inleda Veckans FOAM 2.0 efter ett mycket uppskattat pilotprojekt i våras av Hazem Koozi. Ni kan hitta hans poster under #Veckansfoam. …

Veckans FOAM #4 – EM Cases

Emergency medicine cases Riktigt trevlig podcast med ett gäng kanadensiska akutläkare. Stort fokus på senaste evidensen. Podcasten består av både längre huvudepisoder och journal clubs samt kortare fallgenomgångar. Huvudepisoder är …

Veckans FOAM #3 – InternetAnestesi

Internetanestesi – ”Undervisning i anestesi och intensivvård i Khan Academy-anda” Intressanta, korta och väldigt givande filmer om anestesi och intensivvård. Filmerna är gjorda av Robin Lundén, narkosläkare i Lund. Förklarar …

Veckans FOAM #2 – ATACC Traumamanual

ATACC:s ”virtuella” traumamanual. ATACC står för ”Anesthesia, trauma and critical care” och är den mest avancerade traumakursen i Europa. Denna PDF-bok är kursens litteratur. Ett klockrent kompendium som innehåller i …

Kallelse till SWESEMjrs årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte I samband med vår Post-Conference Workshop den 10/3 kommer SWESEMjrs årsmöte för 2018 att hållas. Under mötet kommer styrelsen för 2018 att väljas. Agenda för årsmötet kommer …

Blodgas-workshop!

Är du intresserad av akutsjukvård och vill friska upp minnet gällande blodgastolkning? SWESEM Jr Stockholm bjuder in till terminens första workshop! Workshopen kommer att hållas den 22 februari med start …

Akuta Brännskador

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är ett av landets två nationella enheter för avancerad brännskadevård som har kapacitet att omhänderta svårt brännskadade patienter under hela vårdförloppet, från skadetillfället till avslutad rehabilitering. …

Swesem jr katastrofmedicin-workshop

Är du intresserad av katastrofmedicin? Brinner du för akutsjukvård och traumatologi? Vill du öva på teamwork och kommunikation i en katastrofsituation? Isåfall ska du söka till vår katastrofmedicinworkshop! En heldag …