News

FOAMkalendern #15 – CPAP/NIV

CPAP, Bi-PAP, NIV, NPPV. Ja begreppsförvirringen är stor. ”CPAP kan man ha vid lungödem och sömnapné” brukar man känna till. Men vad betyder alla dessa förkortningar och hur kan du …

FOAMkalendern #11 – Penetrerande nackskador

PENETRERANDE NACKSADOR. OVANLIGT, MEN LIVSFARLIGT. Bland patienter med penetrerande nackskador är dödligheten hög. Det som vanligen dödar är ofri luftväg eller blödningschock. Två urakuta problem som vid förekomst måste åtgärdas …

FOAMkalendern #8 – Cauda Equina Syndrom

Intro När en akut atraumatisk ländryggs/bensmärta kommer in på ortopedakuten är det viktigaste av allt att kunna utesluta en snabbt påkommen förträngning av spinalkanalen som leder till känselbortfall i “ridbyxeområdet” …