Ambulans 2017 – årets höjdpunkt inom ambulanssjukvård

Den 25-26 april i år hålls nordens största ambulanskongress – Ambulans 2017 – på Scandic Infra city, Upplands Väsby. Det är ett perfekt tillfälle för dig som är intresserad av akutsjukvård att lära dig mer inom området och du får samtidigt möjligheten att mingla runt bland likasinnade. Inte nog med det, har du som Swesem Jr-medlem gratis inträde en av de två dagarna.

Som försmak av konferensen har vi pratat med Fredrik Granholm, medicinskt ledningsansvarig för ambulanssjukvården i Västernorrland, som även deltar i programmet för Ambulans 2017. Han delar med sig om sina tankar kring konferensen och akutsjukvården i största allmänhet.

Vad gör en ambulansläkare rent praktiskt?
– Som ambulansöverläkare är man den medicinska experten i organisationen och fungerar som medicinskt ledningsansvarig. Man arbetar mycket med utvecklingsarbete, uppföljning av både rutiner/patientsäkerhet samt utbildning. Själv avsätter jag även tid för att vara ute i länets ambulanser. Det är ett bra sätt att både få synpunkter från vår personal men även för att se över saker som kan förbättras samt för att hjälpa till med att implementera förändringar.

Hur gjorde du för att bli det?
– Ända sedan jag började som ST-läkare (2013) så har jag haft ett stort intresse för prehospital akutsjukvård. Genom mindre utbildningsuppdrag inom min tidigare klinik samt genom arbetet som PHTLS-/AMLS-instruktör så blev jag så småningom mer och mer engagerad i verksamheten på länsnivå.

Vad är nyttan av att som läkare engagera sig inom prehospital vård?
– Rent personligt så är det ofta väldigt stimulerande och lärorikt att arbeta utanför sjukhusets trygga väggar. Man måste använda all sin kunskap och applicera den under svåra förhållanden med begränsade resurser. Det är ett konstant flöde av större eller mindre problem som ska lösas. Man ska dock vara öppen med att alla inte passar för den här rollen. Även om man är en perfekt akutläkare inne på sjukhuset så är det stor skillnad att arbeta prehospitalt. Och det är en kunskap som är viktig att ta med sig för alla läkare (anestesiologer, kirurger osv). Bara för att det står i en katastrofplan att man ska ha en viss roll så är det inte säkert att just DU är lämpad för den. För den preshospitala sjukvåden, så är det viktigt att specialistkompetenta akutläkare engagerar sig eftersom det ger en uppdaterad bredd när det gäller kunskapen i organisationen. Traditionellt så har det varit anestesiologer som arbetet som ambulansöverläkare men allt handlar inte om luftvägsproblematik. Den stora volymen är vardaglig akutsjukvård som vi handlägger ”en masse” på våra akutmottagningar. Från buksmärtan till den svåra astman. Och där är har akutläkaren spetskompetensen. För att den prehospitala akutsjukvården ska kunna utvecklas i Sverige så behöver vi fler engagerade läkare.

Vad behöver vi lära oss av ambulansfolket?
– Tittar man lite övergripande så kan många av oss sjukhusdoktorer bli bättre på att rapportera. När det gäller arbetet prehospitalt så finns det massor. Många saker är självklara som tex handhavande av utrustning självständigt, samverkan med polis/räddningstjänst, radiokommunikation o.s.v.

Vad har du hört att ambulansfolket önskar mer av vid själva mottagandet?
– Att vi lyssnar på vad som sägs vid rapporten.

Vad tycker du om snabbspår (t.ex. stroke, collum) och vilka skulle du vilja se mer av?
– Snabbspår kan i vissa fall säkert vara värdefulla. Tyvärr leder resursbristen inom sjukvården till att de fungerar suboptimalt och i vissa fall inte ger någon uppenbar vinst. I min värld är inte det så stor vinst ifall du får röntga din höft efter 20 min istället för 1 timme om du sedan ändå får ligga kvar på akuten i 12 timmar pga överfylld ortopedavdelning.

Har det blivit några förändringar i akutvården i Sundsvall i och med att akutläkarna tagit en större roll?
– Sedan många år har Akutklinikens läkare varit involverade i ambulansens internutbildning. Vi har även haft projekt inriktade mot katastrofsjukvården. Det finns intresse för prehospital akutsjukvård och en förhoppning att flera kommer att dela på ”ambulansöverläkeriet” i framtiden. I det dagliga arbetet på akuten så underlättar det naturligtvis när man känner varandra.

Vad vill du helst gå på under ambulans 2017?
-Eftersom jag har ett stort intresse av patientsäkerhetsfrågor så ser jag mycket fram emot programpunkten ”Vad lär vi av anmälningsfallen inom ambulanssjukvården?” Det är ett ämne som man aldrig kan diskutera nog. Ofta lätt att komma till slutsatser men desto svårare att implementera hållbara förändringar. Men jag måste också erkänna att som prylintresserad person så lockar utställningen också.

Vad tror du Swesem Jrs medlemmar kan få ut av Ambulans 2017?
– Jag tror att medlemmarna får en intressant inblick i ambulanssjukvården och bredden av verksamheten. Säkerligen många kontakter också.

Vad för utbildningar anser du att läkare bör få rörande stresshantering och varför är det viktigt för oss och våra patienter?
– Att hantera stress på ett bra sätt samt att kommunicera tydligt när det brinner till är ”core skills” för akutläkare. Det finns massor med bra FOAMed-material kring detta och jag håller på att skriva en artikel som förhoppningsvis dyker upp på bloggen ScanFOAM i slutet av våren.

Avslutningsvis, hoppas vi i Swesem Jr att Fredriks insikter och inspirerande ord om akut- och ambulanssjukvård har väckt intresset hos dig att lära dig mer i ämnet. Tveka då inte att anmäla dig till årets höjdpunkt inom ambulanssjukvård, anmäl dig till konferensen, så ses vi där! Länk till anmälan finner du här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *