Kallelse till SWESEMjrs årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte

I samband med vår Post-Conference Workshop den 10/3 kommer SWESEMjrs årsmöte för 2018 att hållas. Under mötet kommer styrelsen för 2018 att väljas. Agenda för årsmötet kommer att skickas ut i början på januari. Inför årsmötet finns ett förslag på stadgeändring, vilket mejlas ut till medlemmarna i början av februari.

Agenda:

 • Mötets öppnande
 • Godkännande av kallelse
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsberättelse jämte kassörens
  redovisning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av kassör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *