SWESEMjr – Årsmöte 2019

Bästa Medlem,

Välkommen till Årsmötet 2019!

När? 16/3
Var? Stockholm

I samband med vår post conference workshop den 16/3 kommer SWESEMjrs årsmöte för 2019 att hållas. Under mötet kommer styrelsen för 2019 att väljas. Agenda för årsmötet finns nedan, men kommer även att skickas ut i februari.

Agendan för årsmötet:

 • Mötets öppnande
 • Godkännande av kallelse
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justerare
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsberättelse jämte kassörens redovisning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Omröstning rörande styrdokument för Ekonomi
 • Budget för 2019
 • SWESEMjrs konferens presenteras av Utbildningsansvarig 2018
 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Val av kassör
 • Val av ovrig styrelse
 • Val av valberedning
 • Val av revisor
 • Mötets avslutande

Följande poster utlyses härmed:

 • 1 Ordförande
 • 1 Sekreterare
 • 1 Kassör
 • 7 Ledamöter
 • 2 Suppleanter

Ansvarsområdet för ledamöterna är:

Internationella relationer, hemsideansvarig, PR/mediaansvarig, forskningsansvarig, medlemsansvarig, SWEETsansvarig och utbildningsansvarig.

Ansökan eller nominering till någon av posterna mejlas till valberedningen, bestående av Caroline Sonmez och Johan Bengtsson, via caroline.sonmez@outlook.com.

Skriv namn, studieort, termin/arbetsplats samt kort om varför du söker till styrelsen, vad du gjort hittills inom SWESEMjr och vad du vill genomföra under din tid i SWESEMjrs styrelse. Skicka gärna även med en bild, då detta kommer att presenteras via hemsidan. Ansökan ska vara inkommen senast den 2/3 och presentation på hemsidan samt nomineringar kommer att presenteras den 9/3.

Årsmötet kommer att hållas i Stockholm, men vara öppet för medlemmar på annan ort via google hangout, skype eller facebook messenger.

Hoppas vi ses!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *