SWESEMs student- och underläkarsektion startades 2016 med målet att främja intresse för akutsjukvård hos läkarstudenter och underläkare och även lyfta fram akutsjukvård som en naturlig del av grundutbildningen.

Styrelsen består av ordförande Julia Sheffield, sekreterare Katharina Stevens, kassör Amanda Persson samt ledamot Teodor Svedung Wettervik. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen kan du skicka ett mejl via kontaktformuläret.

Vi arbetar i nuläget med att starta upp lokala grupper i anslutning till universitetssjukhusen, men hoppas att det även finns intresse för att starta upp grupper på andra orter. De lokala grupperna arbetar med det de finner intressant och kan dela med sig av evenemang och erfarenheter via bloggen här på hemsidan, samt informera om sina evenemang via kalendern. Det långsiktiga målet är att främja utbyte och samarbete mellan grupperna och även samarbeta med liknande organisationer internationellt.

Nationella gruppen arbetar i nuläget med att skapa mer utrymme för läkarstudenter och underläkare på SWEETs (Swedish Emergency Medicine Talks) samt på olika sätt främja forskning och forskningsintresse hos läkarstudenter. Vi vill även främja möjligheten att utöka våra medlemmars professionella nätverk både genom organisationen och genom förmedling av mentorer.

Som medlem finns möjlighet att delta i SWESEMjrs evenemang, både lokala och nationella, samt chans att skicka in abstracts till SWEETs och delta i vårt årsmöte. Det finns även möjlighet att engagera sig i styrelsen, med målet att denna ska representera samtliga studieorter i framtiden. Man får även SWESEMs och SWESEMjrs nyhetsbrev och mejlutskick.

I nuläget finns stor potential att vara med och forma organisationen, både på lokal och nationell nivå, och vi söker läkarstudenter och underläkare som vill engagera sig i allt från att driva en egen grupp eller forma det nationella arbetet till att delta i evenemang. Är du intresserad eller vill ha mer information? Kontakta oss!