SWESEMJRs NATIONELLA STYRELSE

SWESEMjrs nationella styrelse arbetar för att expandera verksamheten genom att starta upp lokala grupper i anslutning till universitetssjukhusen. För tillfället finns det lokala grupper i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund/Malmö och Linköping. Respektive lokal grupp arbetar utifrån en egen verksamhetsplan och lokal styrelse där det erbjuds event med huvudtema akutsjukvård. Det långsiktiga målet är att främja utbyte och samarbete mellan de lokala grupperna. Vi arbetar även för att bygga relationer med liknande organisationer internationellt och har hittills etablerat samarbeten med systerorganisationer i både Danmark och Norge – vilket ger unika möjligheter för våra medlemmar att få ytterligare perspektiv och erfarenhet av akutsjukvård.

Den nationella gruppen arbetar i nuläget med att skapa mer utrymme för våra medlemmar på SWEETs (Swedish Emergency Medicine Talks) samt på olika sätt främja forskning och forskningsintresse inom akutsjukvård hos läkarstudenter. Ett långsiktigt mål är att främja möjligheten för våra medlemmars professionella nätverk både genom organisationen och genom förmedling av mentorer.

 

Ledamot
Internationella Relationer
Utbildningsansvarig
Kassör
Sekreterare
Ordförande

Bli trygg med akut omhändertagande.
Gå med i SWESEMjr!

Gå med nu