SWEETs (Swedish Emergency Medicine Talks) är det nationella mötet för Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) och arrangeras sedan 2014. Mötet äger rum en gång per år och skiljer sig från andra konferenser i och med att mycket fokus ligger på det sociala. Det innebär långa pauser och stor möjlighet att interagera med föreläsare och andra aktiva inom akutsjukvård samt vidga sitt professionella nätverk. I och med att mötet är öppet för samtliga yrkeskategorier breddas även erfarenhetsbas och perspektiv.  SWEETs lockar även en hel del internationella gäster och föreläsare och talas internationellt om som en bra och givande konferens.

SWESEMjr arbetar aktivt för att studenter och olegitimerade läkare ska få en större roll under SWEETs vilket innebär att vi inför SWEETs17 sålde kraftigt prisreducerade dagbiljetter till studenter och olegitimerade underläkare. Vi erbjuder även studenter och underläkare före leg, som genomfört sitt examensarbete inom området akutsjukvård, möjligheten att skicka in sina abstracts till forskningsutskottet för bedömning följt av presentation av utvalda projekt under SWEETs. Vi kommer därigenom årligen dela ut pris för bästa examensarbete inom akutsjukvård.

Under SWEETs17 arrangerade vi vår första Post-Conference Workshop. Denna handlade om katastrofmedicin och inleddes med föreläsningar fram till lunch och fortsatte därefter med praktiska övningar med prehospitalt och hospitalt fokus. Dagen var mycket uppskattad av deltagarna och vi ser fram emot att fortsätta arrangera workshops i samband med SWEETs även kommande år.

Har du en workshopidé? Vill du vara med och arrangera nästa års workshop? Hör av dig till oss!
Email
Facebook

Bli trygg med akut omhändertagande.
Gå med i SWESEMjr!

Gå med nu