FOAMkalendern #11 – Penetrerande nackskador

PENETRERANDE NACKSADOR. OVANLIGT, MEN LIVSFARLIGT. Bland patienter med penetrerande nackskador är dödligheten hög. Det som vanligen dödar är ofri luftväg eller blödningschock. Två urakuta problem som vid förekomst måste åtgärdas …

FOAMkalendern #6 – Anafylaxi

Larmtelefonen ringer, du springer till akutrummet. 19 årig kvinna stucken av bi, andningssvårigheter, adrenalinpenna x1 utan effekt, beräknad ankomst om 3 min. Vad är din plan? Anafylaxi, livshotande men högst …

FOAMkalendern #4 – Pneumothorax

Doktor Blund är en bra och trevlig podcast med Narkosläkare Anders Sillén. I Avsnittet om pneumothorax går han bland annat igenom: Spontan, iatrogen och traumatisk pneumothorax Aspiration av spontan pneumothorax …

FOAMkalendern #3 – Takykardi

Takykardi – Glöm inte att fråga patienten hur den mår. Rättelse. I en tidigare version av inlägget var rutorna i diagrammet nedan för ‘breda qrs’: ‘regelbundet’ och ‘oregelbundet’ förväxlade. detta …

FOAMkalendern #1 – Yrsel på akuten

YRSEL – THE BIG 3 FOAMkalendern kommer bestå av 24 FOAM-posts som innehåller kort och koncis matnyttig information. Främst berör detta en klinisk frågeställning, diagnos eller situation. Enjoy. Too Long; …