Veckans FOAM #8: Hjärtstopp

Veckans FOAM handlar om hjärtstopp. Urakut och något du kan ställas inför överallt, både innanför och utanför sjukhusets väggar. HLR & omhändertagande efter ROSC I podcasten CRACKCast sammanfattar två kanadensiska …