Sökande till styrelsen inför 2017

Sista ansökningsdag till nationella styrelsen har kommit och gått och här nedan presenteras de som sökt. Val av styrelse kommer att ske under årsmötet, den 12 November, på Väderkvarnsgatan 54 A i Uppsala. Samtliga intresserade är välkomna, medlemmar har rösträtt.

Ordförande

Julia Sheffield

img_2530Julia Sheffield tog sin läkarexamen i Uppsala våren 2016 och gör nu akutåret på Karolinska Universitetssjukhset i Solna.

Hon är grundande ordförande och tror på SWESEMjr som ett sätt att entusiasmera läkarstudenter och underläkare för akutsjukvård. Som en ung specialitet under uppbyggnad ser hon möjligheter för framtidens akutläkare, dvs nutidens studenter och underläkare, att påverka och utveckla speicaliteten på ett sätt som det ofta inte finns plats för inom de äldre och mer etablerade specialiteterna. Hon ser även SWESEMjr som en möjlighet för studenter och underläkare att lära av varandra, både inom Sverige och utomlands och är ansvarig för SWESEMjrs kontakter med vänorganisationer utomlands. Julia tycker att det är fantastiskt roligt att vara del av en organisation under uppbyggnad och vill fortsätta driva verksamheten mot nya höjder under 2017.

Julia har tidigare varit sekreterare i Mörbylångadalens Ridsällskaps ungdomssektion samt tävlingsutskott i Mörbylånga och suttit som ledamot av valnämnden på Kalmar Nation i Uppsala.

Sekreterare

Katharina Stevens

kat-2Katharina tog sin läkarexamen i Uppsala hösten 2015 och arbetar nu som underläkare på Esofagus/Ventrikelkirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hon tror på SWESEM jr som ett fantastisk komplement till läkarprogrammet, oavsett studieort och har varit en del av den grundande gruppen som lett uppstarten i Uppsala och Stockholm. Katharina tycker att organisation är en hörnsten i växande föreningar, speciellt när utbildning och forskning är i fokus och vill skapa ett kontaktnätverk som kan gynna framtida styrelser samt lokala grupper. Hon vill jobba för mer ultraljud inom läkarprogrammen i Sverige, mer fokus på söksymptom istället för den diagnosfokus som finns inom utbildningen samt ökat intresset för att ta eget ansvar för sin egen utbildning bland läkarstudenter och nyexaminerade läkare.

Katharina har tidigare varit grundande ordförande för Universty of Oklahoma Equestrian Team, sekreterare i Medicinska Studierådet Uppsala Universitet samt Sekreterare BRF Midgard.

Kassör

Amanda Persson

Amanda tog sin läkarexamen i Umeå våren 2015 och arbetar nu som AT-läkare i Skellefteå. Hon är sittande kassör i SWESEMjr.

“Jag tycker att det behövs fler möjligheter till träning i akutsjukvård än det som i dagsläget ges på läkarprogrammen. Under senaste året som AT-läkare har jag också många gånger saknat akutläkare som kan helheten. SWESEMjr jobbar med de frågorna och jag vill gärna vara med och bidra i det arbetet. Jag läste läkarprogrammet i Umeå och har gjort AT i Skellefteå i drygt ett år. Styrelsemässigt har jag drygt 10 års erfarenhet från olika ideella föreningar. Jag har varit kassör hittills vilket inneburit kontakt både med banken men också med studieförbund etc. I arbetet vill jag skapa ekonomiska förutsättningar för både lokala aktiviteter men också större nationella arrangemang! Jag har fått inspiration av SATS som är en förening för läkarstudenter i Danmark som lagt ribban högt för vad en förening kan ordna. Förra året fick jag för några hundralappar vara med på deras katastrofövning vilket innebar triagering av personer som bars ut ur ett brinnande flygplan! SWESEMjr är under uppbyggnad och jag vill gärna vara en del av det arbetet och se hur långt vi kan nå. Mitt fokus för närmaste året är också att få igång föreningen i Umeå.”

Ledamot

Teodor Svedung Wettervik

Läkarförbundets styrelseTeodor tog sin läkarexamen i Göteborg våren 2016 och arbetar nu som underläkare på neurokirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han har ett stort intresse för akutsjukvård och pedagogik och tycker att läkarutbildningen är väldigt bra på att tillgodose studenter med goda teoretiska kunskaper. Det finns dock en stor efterfrågan på att lära sig kliniska färdigheter rent konkret såsom undersöknings-tekniker med t.ex. ultraljud, men också akut handläggning efter ATLS-principer. Där tror han att Swesemjr kan bidra, och han vill arbeta för bättre möjligheter för blivande samt unga läkare att utveckla klinisk kompetens i akutsjukvård.

Teodor har ingen tidigare erfarenhet från SWESEMjr, men har varit chefsamanuens på Sahlgrenska 2015-2016, forskningsamanuens inom neurovetenskap 2014-2016,  förbundsordförande i Sveriges läkarförbund 2015 samt NEO-out i IFMSA Sweden 2015.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *