SWESEMjr Uppsala

Uppsalagruppen startades under hösten 2016. Vi agerar för läkare före legitimation* i Uppsalaregionen. SWESEMjr Uppsala handlar om Akutsjukvård dels på akuten och även om de situationer som kan dyka upp på vilken avdelning som helst, prehospitalt eller när du köper bandage på apoteket. Vi vill ordna aktiviteter som är inspirerande och användbara och som kompletterar den ordinarie utbildningen.

*läkare före legitimation = läkarstudent (T1 – T11), underläkare samt AT-läkare och du som gör ett tillfälligt uppehåll.

Alla läkare före legitimation får vara med på våra event om inget annat anges men….som medlem får du förtur till alla event(!) och bidrar till att vi kan göra roliga aktiviteter för dig och alla dina läkare-före-legitimation-kollegor.

Gå med i vår facebookgrupp för att få information om när, var och hur du anmäler dig till eventen.

Exempel på genomförda event:

Luftvägs-workshop
Patientnära ultraljud
Syjunta med akutläkare
Gula patienter – hejda förloppet innan det blir akut
Extremitetstrauma
EKG-tolkning
Ansiktstrauma
Brännskadeföreläsning
Katastrofmedicinföreläsning

Har du frågor, synpunkter, förslag eller önskemål är du alltid välkommen att maila till oss på swesemjruppsala@gmail.com

OCH du är välkommen att vara med oss på våra möten där vi planerar kommande event.

242915_3uu_logo
Sponsor

Bli trygg med akut omhändertagande.
Gå med i SWESEMjr!

Gå med nu