Veckans FOAM #8: Axeltrauma och Ortopedikällor

Axeltrauma

Denna vecka kör vi en översikt av axeltrauma på akuten och därefter kommer ett gött gäng händiga källor att använda sig av på ortopedakuten för handläggning av patienter.

 

#Diagnostik

En basal anamnes (ffa när/hur skedde skadan) och status är grunden för korrekt diagnostik. Slätröntgen är ofta indicerat för vidare diagnostik.

 

#Skulderstatus

Inspektion: Den axelskadade patienten håller oftast sin skadade arm stilla och stöttad intill bålen som avlastning. Leta efter felställning, svullnad, hematom och asymmetri, t ex förkortning, rotation och sänkning av axelns kontur. Inspektera huden för skador.

Palpation. Skelett, leder och muskulatur palperas.

Rörlighet: Patienter med axelskada har i regel ont, det räcker med ett hum om rörlighet i axeln.

Specifika tester: Oftast inte så relevant på axeltrauma i akutskedet.

Distalstatus: Sedvanligt distalstatus samt test av känsel över deltoideus för att utesluta skada på n. axillaris.

 

Lunds Universitets klassiska skulderstatus:

 

#Mjuka skador

’Anatomy For Emergency Medicine’ (som även finns som podcast under samma namn) servar oss med en utmärkt anatomibaserad skuldertrauma-serie på 5 stycken 10-minutersklipp.

 

#Benbrotts-basics

Läkartidningens ABC har en schysst serie om skulderfrakturer och luxation som jag länkar i titeln och summerar kort nedan.

 

Klavikelfraktur

Vanliga, ofta hos barn och unga idrottsaktiva män.

Genesen är oftast fall direkt mot axeln, t ex i samband med idrott och cykelolyckor.

Misstanke om klavikelfraktur bekräftas med slätröntgen.

De flesta klavikelfrakturer behandlas konservativt med slynga eller åttaförband i 7-10 dagar.

Öppna frakturer och skada på a. subclavia eller plexus brachialis är de enda absoluta indikationerna för operation.

 

Scapulafraktur

Ovanliga, ofta i samband med högenergitrauma.

De flesta behandlas med slynga i 1-2 v och eventuell röntgenkontroll samt sjukgymnastik.

De skador som pajar stabiliteten i axelleden genom att förstöra axelns förankring till resten av kroppen är eventuella op-fall. Detta inkluderar laterala klavikeln, processus coracoideus, akromion och ligament mellan dessa tre samt glenoidskador.

 

Proximal humerusfraktur

Vanliga, ofta äldre osteoporosdamer som fallit på utsträckt arm.

Frakturerna kan klassificeras enligt Neers fyra segment (klass 1-4).

De fyra segmenten är caput humeri, tub. majus, tub. minus och humerusdiafysen.

Dislokationskriterium är ett avstånd på minst 1 cm mellan benfragment (isolerad tub.majus 0,5 cm) eller minst 45 graders vinkelfelställning. Gäller detta kan pat vara ett op-fall.

 

Neer 1. Fraktursystemet är odislocerat.

Neer 2. Fraktursystemet består av 2 dislocerade segment. Den vanligaste är en collum chirurgicum-fraktur.

Neer 3. Fraktursystemet består av 3 dislocerade segment och omfattar alltid en collum chirurgicum-komponent plus ett tub majus- eller tub minus-segment

Neer 4. Fraktursystemet består av alla 4 segment separerat från varandra. Cirkulationeni caput humeri är allvarligt påverkad.

 

Handläggning: Odislocerade (Neer 1) frakturer behandlas icke-operativt med bra resultat. Hos äldre, som kan ha instabila frakturer, används axellås. Hos yngre, som ofta har stabilare frakturer som tillåter tidig mobilisering, används vanlig´collar n cuff´-slynga.

Axeln immobiliseras som längst under 1 vecka, därefter röntgenkontroll på ortopedmottagning följt av sjukgymnastik.

Hos äldre patienter kan även Neer 2 och vissa Neer 3-4 frakturer behandlas icke-operativt med acceptabelt resultat.

Absoluta indikationer för kirurgi: Öppna frakturer. Samtidig scapulafraktur orsakandes instabilitet. Patologisk fraktur. Kluvet caput. Ung pat med nerv-kärlskada. Äldre pat med frakturluxation.

I övrigt görs ställningstagande till kirurgisk behandling genom bedömning av frakturen och patientrelaterade faktorer såsom ålder, funktionskrav och samsjuklighet mm. Lyckligtvis kan man ta upp svåra fall på ortopedens röntgenrond påföljande dag, så det ordnar sig.

 

Axelluxation

Läs Läkartidningens artikel, den är värd.

Anamnes och skulderstatus först. Pat röntgas därefter för att utesluta samtidig fraktur innan reposition. Pat sederas med benso och oxynorm (vissa sövs till slut pga de inte kan slappna av) En av flera tekniker för att reponera utförs. Efter reposition immobiliseras armen, och axeln röntgas igen för att kontrollera läget. Mitella eller »collar’n’cuff«-slynga kan användas i smärtlindrande syfte i några dagar.

 

#Veckans ultraljud: Axelutraljud

Killarna på ultrasoundpodcast går igenom Axelultraljudets Basics

 

Veckans bonus 1: Axelartroskopi

Illustrativt och förvånansvärt terapeutiskt att titta på.

 

#Veckans bonus 2: Axelkirurgi (omvänd helplastik)

 

#Allmänna ortopedikällor

Det finns Ortoped-PM och Akut Ortopedi-böcker på de flesta sjukhus via regionalt intranät som hjälper vid diagnosticering och handläggning av många åkommor. Finns det inte i ens egna PM kan man ofta googla andras PM. När dessa inte räcker till och primärjouren ser upptagen ut och du vill ha en rimlig plan finns källor att tillgå. Här kommer ett gäng!

Orthobullets är en cool ortopedhemsida som har en extensiv gratisdel under fliken TOPICS för symtom/diagnos/handläggning av ett stort antal ortopediska tillstånd.

UpToDate aka hela världens Internetmedicin är schysst även för ortopedi. Detta är tekniskt sett inte en FOAM-källa, men många sjukhus har gratis tillgång vilket inkluderar studerande/arbetande på SUS Lund/Malmö som lätt kan ordna det via sjukhusbiblioteket.

Radiopedia är en grym hemsida för all sorts röntgenkunskap och har inte bara massvis med slående bilder på allehanda skador utan även artiklar som kan hjälpa vid diagnostik och i viss mån handläggning.

Nabil Ebraheim en spansk ortoped har skapat en videobibel på youtube för de flesta ortopediska åkommor och anatomi. Tycker man om hans föreläsningsstil (och kan acceptera en fet vattenmärkning) så har man egentligen allt man behöver videomässigt för de flesta ortopediska åkommor på grundnivå.

Självklart finns massa mer FOAM som vi bjuder på i framtida inlägg!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *