FOAM v 32 – Fästingar

Sommaren är fortfarande mitt i sitt esse och trädgårdarna prunknar av blomster. Med detta kommer alla små härliga bin, fjärilar och anda insekter och kryp. Många av oss vistas mycket utomhus på vandring, bär- och svampplock, löpturer och andra äventyr. Med allt underbart utomhusliv kommer även krypen varför jag tänkte fortsätta mitt andra blogginlägg med just ett av dessa små liv, nämligen FÄSTINGAR!

Det finns en hel uppsjö av information kring området fästingar, behandling, hur bett ska undvikas samt hur de plockas på bästa sätt. Därför har jag försökt sammanfatta översiktligt nedan.

  • Situation:

Fästingbett på människa och följderna därav

  • Bakgrund:

Fästingen är ett litet kryp som blir 2-3 år gamla. De behöver äta blod för att överleva och mogna genom sina olika levnadsstadier. Den vanligaste fästingarten i Sverige heter Ixodes ricinus och denna känner av rörelser och dofter från sina tillfälliga värdar och kan på så vis finna ett lämpligt värddjur. De trivs bäst i tät vegetation så som högt gräs där det också blir lämpligt att klänga sig fast på ett förbipasserande djur.

Fästingar är aktiva mellan mars till november och då temperaturen är över 4-5 grader.

Fästingar biter sig fast genom att först spruta ett bedövande medel varför de inte alltid känns vid bettet. De suger olika länge på sin värd och kan krypa runt på kroppen en lång stund innan de biter sig fast.

Det första sjukdomar många tänker på när vi talar om fästingar är TBE och borrelia, vilket är vad som primärt avhandlas nedan. Dock ska det påpekas att även andra virus och bakterier kan använda fästingar som vektor.

  • Aktuellt:

Huden. Här kommer vi till vårt klassiska etythema migrans. Ett hudutslag som är typiskt för fästingbett men uppkommer först efter en till fyra veckor. Det är större än fem centimeter och har en blekare mitt och tydligare rodnad ytters. En enkel goggling på ”erythema migrans” kommer att ge er ett smörgåsbord av bilder på detta typiska utseende varför jag nu lämnar det därhän.

Ett annat hudsymptom som kan uppkomma är lymfocytom. Detta kan vara en blåröd upphöjning eller knuta som vanligen sitter på örsnibben eller bröstvårtan.

Lederna. Borreliainfektion kan leda till ledinflammation med borreliaartrit vilket ger svullnad och smärta vid drabbad led. Oftast knälederna.

Nervsystemet. Neuroborrelios är ovanligt men förekommer. Huvudvärk, nackstelhet, värk från armar, rygg och nacke samt förlamning i ansiktet kan vara tecken på detta.

TBE (tick-borne encephalitis) eller fästingburen encefalit:

Ca 200-400 personer drabbar per år. Denna infektion kommer av TBEV (TBE-virus som tillhör Flavivirusen) som kan leda till meningit med stor risk för bestående skador. I Sverige drabbas vi av TBE via vår vanliga inhemska fästing framförallt under deras larv och nymfstadium.

Symptom: Infektionstecken och feber men dock drabbas inte alla. Ca 25% debuterar med CSN symptom. Inkubationstiden är en till två veckor och ibland sker insjuknandet med två faser, varav det första är ospecifik feber, muskelvärk, huvudvärk. Det andra är återinsjuknande med feber och CNS-påverkan vilket kan varierar från lindrig till mycket svår.

Förhöjt SR, CRP och leukocytos kan ses och vid LP ses pleocytos med mononukleär dominans i ca 60% av fallen. Barriärskada kan också förekomma varför vi ser albuminstegring i liqvor.

Diagnostik:

Serum-IgM mot TBEV. Över 95% visar positiv serologi  vid första provtagningen om CSN-engagemang föreligger. Både TBE IgM och IgG rekommenderas att tas både akut och i efterförloppet. Trots vaccination kan genombrott förekomma. TBE är anmälningspliktigt!

Prognos:

Låg mortalitet, ca 0.5% men hög risk för bestående problem (ca 40% av drabbade).

För statistik över TBE, se Folkhälsomyndighetens sida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/

Borrelia:

Sjukdomen borrelia kommer från bakterien Borrelia Burgdorferi och drabbar framförallt personer som vistats söder om Dalälven, dock förekommer det även norröver. Vanligen syns en rodnad vid fästingbettet och därefter kan det klassiska erythema migrans uppkomma. Även lymfocytom och aktrodermatit kan förekomma men det är mer ovanligt. Om sjukdomen sprids till nervsystemet kan neuroborrelios uppkomma.

Symptom:

Klassiskt erythema migrans bör direkt leda till tanken om borrelia. Dock förekommer varianter och ibland kan multipla erytem uppkomma och även se okaraktäristiska ut. Det är den kliniska bilden som sätter diagnos och vanligen är antikroppstitern negativ då patienter med erytem söker vård.

Vid misstankar om neuroborrelios kan en LP visa måttlig monocytos och eventuell albuminstegring som följd av barriärskada. Antikroppar ses först efter 2-8 veckor efter symptom.

Borreliaartrit är ovanligt men förekommer, vanligen är det en led som drabbas.

En följd av borreliainfektion kan bli kronisk atrofisk akrodermatit vilket är en atrofisk, blåaktig missfärgning, vanligen på extremiteters sträcksidor vilket ibland också för med sig känselpåverkan och ledpåverkan.

 

Rekommendation:

För att undvika fästingbett rekommenderas starkt att ha på sig täckande kläder om vi ska vistas mycket ute i natur med högt gräs och tät vegetation under fästingens aktiva månader. Mörka kläder tycks vara bättre än ljusa men dock ser vi fästingar enklare om vi bär ljust. Alltså är det mer upp till var och en hur vi vill resonera.

En annan stark rekommendation är att kontrollera huden efter vistelse i områden där det kan förekomma fästingar. Hos barn brukar betten ske på överkroppen och därför bör både hårbotten och bakom öronen kollar. Fästingarnas utbredning och var störst risk för TBE föreligger finns på flertalet olika hemsidor. Fästingkartorna varierar år efter år men Folkhälsomyndighetens hemsida ovan redovisar TBE-trenderna år efter år och det går att överblicka fall per län/region för den intresserade.

Om du blir biten eller ska plocka en fästing från någon annan. Använd en pincett, ta nära huden och dra rakt ut. Tvätta sedan med tvål och vatten eller desinfektion.

Behandling:

TBE:

Symptomatisk behandling. Vaccination och undvik fästingar.

Borrelia:

Antibiotikabehandling rekommenderas först om fästingbettet är över 5 cm i diameter.

För specifika behandlingsrekommendation se Läkemedelverkets sida, Appendix I och II:

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Borrelia-rek_webb_bokm%C3%A4rken.pdf

Länk finns även på STRAMA:s hemsida där du också finner andra antibiotikarekommendationer: http://strama.se/behandlingsrekommendationer/rekommendationer-sjukdom/

Källor:

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/infektioner-pa-huden/borrelia/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5478

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1368

https://www.fasting.nu/om-fastingar#

https://www.fasting.nu/vaccinering#vem-bor-vaccinera-sig

https://www.1177.se/olyckor–skador/bett-stick-och-vaxter/fastingbett/

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/infektioner-i-hjarna-och-nerver/tbe—fastingburen-hjarninflammation/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tick-borne-encephalitis-tbe/vanliga-fragor-om-tbe/?exp=57077#_57077

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=107

https://janusinfo.se/behandling/akutinternmedicin/infektionssjukdomar/infektionssjukdomar/borrelia.5.304d30c161295452456d1b.html

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *