FOAM v 47 – POCUS #2

POCUS #2 Tema FAST

Du är på akutrummet. Du har precis fått in en patient prio 1 larm efter ett slagsmål. Framför dig har du en 45-årig man med många blåmärken och ett stickhål i buken på vänster sida. Patienten är vaken, är i nuläget cirkulatoriskt stabil, och har en andningsfrekvens på 25, Saturation 97%. Vad gör du? 

Jo, du går först igenom din ABCDE. Borta vid hörnet på akutrummet ser du en ultraljudsapparat och tänker: nu kör vi FAST!

FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma) är en POCUS-algoritm som är väl känd och används inom ATLS (Advanced Trauma Life Support). Principen med FAST är att svara på Ja/Nej frågeställningar – föreligger fri vätska i buken? föreligger perikardvätska? tecken på tamponad? 

 

 

I FAST ingår 4 punkter beskrivna i resp. video:

  1. Right Upper Quadrant (RUQ) exam

https://www.youtube.com/watch?v=lzgxZsFZhTU&feature=youtu.be

  1. Left Upper Quadrant (LUQ) exam

https://www.youtube.com/watch?v=VBHCmw8iHCc&feature=youtu.be

  1. Subrapubic views

https://www.youtube.com/watch?v=Pa3z9zWNfB8&feature=youtu.be

  1. Suprakostal hjärtvy

https://www.youtube.com/watch?v=ew6uJvZDhmw&feature=youtu.be

 

Viktigt att kunna identifiera “Spine sign”, mer om det på denna video!

https://www.youtube.com/watch?v=LGhUiiJK47w

 

Vi går tillbaka till fallet med 45-åringen. Du är fortfarande på akutrummet. Du scannar snabbt igenom en FAST. På RUQ ser du följande: 

 

 

Patienten hade ett sticksår på vänster sida buk. Med denna anamnes måste vi misstänka en blödning i buken. På ovanstående bild ser vi vätska i Morrison’s pouch och runt leverspetsen. Positiv FAST. Du går vidare till LUQ:

 

 

Fri vätska i LUQ! Du misstänker mjältskada/skada på annat kärl i området. På subkostala vyn fanns ingen perkardvätska/tecken på tamponad, På suprapubisvyn fanns ingen fri vätska. Du och kirurgen bestämmer er för att handlägga fallet vidare på operation. 

I de bästa av fallen hade du också undersökt lungorna om du misstänkte pneumothorax och/eller hemothorax. Patienten hade mest skador på buken, och du hade låg misstanke om pneumothorax eller hemothorax i detta fall. Du hade heller inte lärt dig om ultraljud-lunga än för att kunna göra en extended FAST (eFAST). Men det får du mer information om i nästa POCUS-avsnitt! 

Lycka till med probandet på kliniken!

/Aida

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *