FOAM v28 – Axel ur led.

Axelluxationer

Jag har precis gått klart mina veckor på Ortopedakuten under min AT. Sommartid är lika med ett högre flöde av ortopediska patienter till våra akutmottagningar med diverse frakturer, stukningar och inte minst luxationer.

Nedan får ni en destillerad sammanfattning av nyckelstegen i handläggningen av en patient med misstänkt luxation i axelleden.

 

För en djupdykning på allt om axeltrauma kan du läsa mer i denna FOAM-posten.

 

Situation

 • Axelluxation, när humerushuvudet glidit ur glenoiden.

 

Bakgrund

 • Vanligaste luxationen. Ca 2% av Sveriges befolkning/år.
 • Majoriteten föranleds av trauma. En betydande del av krampanfall.
 • Anteriora luxationer är det absolut vanligaste. Posteriora – tänk kramp. Inferiora luxationer (Luxatio Erecta Humeri) tillhör en väldigt ovanlig grupp och presenterar sig med att patienten håller armen över eller väldigt nära huvudet.

Aktuellt/Analys

 • Titta. Ta av kläder som täcker påverkad axelled. Felställning? Kan det vara en proximal humersufraktur? Prominent acromion? Framträdande humerushuvud?
 • Distalstatus! Glöm inte distalstatus!  Cirkulation. Motorik. Sensorik.
 • Glöm EJ N. Axillaris som svänger runt proximala humerus. Känsel över anterolaterala deltoideus. Abduktion i axelleden.
 • Smärtlindring. Morfin i titrerad dos. Är patienten allergisk?
 • Radiologi. För att bekräfta typ av luxation (anterior/posterior/inferior). Värdera förekomst av benbrott kring leden.

För distalstatus vid skador på övre extremiteten tänker jag alltid: Rock. Paper. Scissors. OK? Fungerar utmärkt på barn!

 

Radiopaedia.org Axelluxationer

Anterior luxation utan tecken till skelettskada.

 

Anterior Luxation + Fraktur!!
Posterior Luxation. Caput humerii inåtroterad och abducerad.

Dags att reponera

 • Var bekväm med fler än en metod innan du ska reponera. Ingen metod fungerar för alla axlar. Läkartidningens artikel beskriver flertalet av dessa. Om möjligt, ha en erfaren kollega nära till hands som kan hjälpa till om det behövs.

 

 • Premedicinera ordentligt.
  • Tål patienten lokalbedövning? Lokalanestesi i axelleden ger ofta mycket god smärtlindrande effekt. I teorin kan man tänka sig att medlet förbättrar förhållandena för reponering genom att förstora utrymmet i leden och minska friktionen mellan vävnaderna (ej kunnat hitta evidens för detta). Använd lokalanesteticum, ex Xylocain 5mg/ml 20ml intraartikulärt. Video nedan.
  • Opioid (ex Morfin) + Bensodiazepin (ex Stesolid) i titrerad dos. Ha extra uppdraget vid behov under reponeringen.
  • Opioid (ex Fentanyl) + Propofol kräver särskild vana hos den som administrerar och man måste vara kompetent i att hantera ofri luftväg.

 

När den sitter på plats… eller inte.

 • När du är nöjd med ditt reponeringsförsök: Gör ett nytt distalstatus!! Glöm inte distalstatus!
 • Röntgenkontroll av axeln för att bekräfta att leden sitter rätt. Har man åstadkommit ny skelettskada i samband med reponering? Hill Sachs-fraktur? Bony Bankart- fraktur? 
 • Om du inte lyckats få rätt axeln. Kanske nästa steg är att man behöver söva patienten och reponera på OP. Den måste komma på plats för att inte riskera vävnadsskador, tänk nerver och kärl. Glöm inte distalstatus!

Rekommendation

 • Avlasta i collar & cuff (slynga) i 7d-2v. Ett mer immobiliserande alternativ är att ge patienten ett axellås.
 • Patienten får ej utåtrotera eller abducera armen närmaste 2v.
 • Uppföljning hos fysioterapeut och även axelspecialist vid mer komplicerade fall eller då kirurgisk åtgärd kan bli aktuell.

Se till att hålla era axlar på plats i sommar!

 

Källor:

Internetmedicin

LITFL

Core EM

Läkartidningen

Boffano et al, 2017.

/@kbronton

Disclaimer.

SWESEMjr är en fristående undersektion för studenter- och underläkare till SWESEM, svensk förening för akutsjukvård. Dessa inlägg är skrivna av föreningsmedlemmar. Åsikter tillhör den enskilde författaren och speglar ej nödvändigtvis SWESEMjr som förening. Vi modererar inläggen enligt bästa förmåga. Skulle ni hitta något avvikande eller felaktigt: var god och kontakta oss på swesemjr@gmail.com så tittar vi närmare på ärendet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *