Veckans FOAM #8: Hjärtstopp

Veckans FOAM handlar om hjärtstopp. Urakut och något du kan ställas inför överallt, både innanför och utanför sjukhusets väggar.

HLR & omhändertagande efter ROSC

I podcasten CRACKCast sammanfattar två kanadensiska akutläkare alla kapitel i akutläkarbibeln ”Rosen´s Emergency Medicine”. Avsnitt 8 (”Adult Resuscitation”) handlar om hjärtstopp på vuxna och tar upp i princip allt man behöver veta om HLR, etiologier, diagnostik och monitorering under hjärtstopp på 36 min. Något som sällan tas upp under vår utbildning är handläggning efter ROSC, vilket förklaras mer grundligt i avsnitt 7 (”Brain Resuscitation”). CRACKCast finns på itunes och de flesta podcast-appar samt på deras hemsida.

Key-points:
– Bra kvalitet på kompressioner med så korta avbrott som möjligt är A och O.
– Tveksam evidens för läkemedel (Adrenalin och Cordarone).
– Tänk koronarischemi vid defibrillerbar rytm. Överväg tidigt PCI efter ROSC, även möjligt under pågående hjärtstopp.
– Behandla/undvik alla hypo och hyper efter ROSC (hypoxi, hyperoxi, hypotension, hyperglykemi, hypertermi/feber) med undantag för terapeutisk hypotermi som ska utföras vid medvetslöshet efter ROSC.

PEA och diagnostik av reversibla orsaker

Amal Mattu, kungen av akut kardiologi inom FOAMed-världen, tar oss igenom handläggningen av PEA och hur man identifierar reversibla orsaker med hjälp av QRS-duration och basal ultraljudsdiagnostik.

Key-points:
– Flera reversibla orsaker kan orsaka PEA.
– Pseudo-PEA = Kontraherande hjärta men för låg cardiac output för att ge palperbar puls.
– Smala QRS vid PEA: Tänk obstruktiv chock (lungemboli,tamponad, övertrycks PTX). UL visar pseudo-PEA samt kan påvisa ev. dilaterad högerkammare (LE) eller tamponadbild.
– Breda QRS vid PEA: Tänk Metabolt/toxisk: Kolla kalium. Ev. testa Bikarbonat. Möjlig intox? UL visar inga kontraktioner (”riktig PEA”).
– Inget är 100% utan detta är vägledning, hjärtinfarkt kan ge PEA med både smal och bred QRS.

Acidos vid hjärtstopp

Slutligen, blodgaser vid hjärtstopp: Hur lågt pH kan man ha men ändå överleva? Jonathan Ilickis föreläsning från Sweets 2017 (Nationella mötet för Svensk Förening för Akutsjukvård) ger oss en fingervisning.

Key-points:
– Om grav acidos utvecklats under hjärtstoppet – dålig prognos.
– Om grav acidos utvecklats innan hjärtstoppet – “bättre” prognos.
– ROSC med god prognos kan vara möjlig trots grav acidos vid vissa tillstånd (ex. DKA, intox inkl metforminlaktacidos, nedkylning).
– Venös blodgas vid hjärtstopp kan visa falskt lågt pH, ta arteriell.

/H

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *